keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Miten varaston arvo lasketaan tilinpäätökseen - FIFO periaate - Alimman arvon periaate

Näin alkuvuodesta tilinpäätösaikaan on ajankohtaista selvittää lyhyesti miten varaston arvo tulee kirjanpidossa laskea yrityksen tilinpäätökseen. Tässä on kaksi tärkeää periaatetta: FIFO-periaate ja alimman arvon periaate.

FIFO-periaate eli First in first out tarkoittaa sitä, että jos varastossa on eri aikaan ostettuja samanlaisia hyödykkeitä vanhemmat oletetaan myydyn aina ensin ulos.

Alimman arvon periaate tarkoittaa sitä, että jos tavaran ostohinta on ollut ollut 100€ mutta sitä myydään tällä hetkellä tarjouksessa asiakkaille hintaan 79€ on varaton arvo laskettava näistä alhaisemmalla hinnalla eli 79€:lla.

Tässä lyhyt esimerkki, joka selventää molempia periaatteita:
Tilikauden päättyessä kirjanpitovelvollisen varastossa on iventaarioluettelon mukaan kahdenlaisia tavaroita.
  • Tavarat A:ta 80 kpl. Tavara A:ta on tilikauden aikana ostettu kolmessa 100 kpl erässä, joiden yksikköhinnat ovat olleet 5€, 5,5€ ja 5,9€.
  • Tavara B:tä 5 kpl. Tavara B:tä on ostettu kahdessa 10 kpl erässä tilikauden aikana. Niissä yksikköhinnat ovat olleet 110€ ja 115€.
  • Tilikauden lopussa tavara A on myynnissä hintaan 7,9€ ja tavara B hinnalla 99€.
Yrityksen varaston arvo tilinpäätökseen tulee seuraavasti:

Tavarat A: 80x5,9€=472€. FIFO periaatteen mukaan tavaroiden oletetaan olevan viimeisestä ostoerästä.
Tavarat B: 5x99€=495€. Alimman arvon periaatteen mukaan tässä varaston arvo lasketaan ostohintaa alhaisemmalla myyntihinnalla.

Yhteensä varaston arvo=472€+495€=967€.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti