tiistai 20. kesäkuuta 2017

Kaluston poistot kirjanpidossa - Mitä ovat tasapoistot ja menojäännöspoistot?

Yksi kirjanpitoa opettelevien ja kirjanpitoa tulkitsevien yrittäjien tai johtajien perusongelma on kaluston poistot. Mitä ovat kaluston poistot ja miten ne lasketaan?

Mitä ovat poistot? Pitkävaikutteisen menon käsite

Pääosa yrityksien menoistahan on tavallista juoksevaa kulua, joka kirjataan aina hankinta-ajankohdan kuluksi. Kun yritys maksaa palkkoja kuukauden työstä on selvää, että meno kuuluu kyseiselle työntekokuukaudelle. Kun yritys ostaa toimistoon toimistotarvikkeita, ne kirjataan hankinta-ajankohdan kuluksi. Mutta entäpä kun yritys tekee isomman hankinnan, esimerkiksi ostaa kerralla kokonaan uuden kalustuksen yrityksen konttoriin? Jos nyt koko kalustehankinta kirjataan hankintahetken kuluksi yrityksen tulos hankintavuonna näyttää varsin huonolta. Tämähän ei olisi oikein sillä kalusteita toivottavasti käytetään useampana vuonna. Tästä pääsemme luontevasti käsitteeseen pitkävaikutteinen meno. Kalustehankinta edellä on kiistatta sellainen. Yritys esimerkiksi ostaa kalusteita 50 tuhannella eurolla ja kalusteita aiotaan käyttää vuosia. Koko 50 tuhatta ei voi olla yhden vuoden kulu. Näin ei kirjanpidossa olekaan. Juuri siksi on olemassa poistot. Pitkävaikutteiset menot jaetaan poistojen avulla useammalle vuodelle. Virallisesti pitkävaikutteisen menon raja on 3 vuotta. Yli kolme vuotta kestävät kalusto- ja muut hankinnat on jaksotettava useammalle vuodelle, elleivät ne ole nk. pienhankintoja, jotka kirjataan kuluksi kerralla pitkästä vaikutusajasta huolimatta pienen rahallisen merkityksen vuoksi. Siitä, mikä on pienhankinnaksi hyväksyttävän hankinnan raja, määrää verottaja vuosittain. Jos undohdamme pienhankinnat, voimme todeta, että lähtökohtaisesti yli kolme vuotta kestäviä kalustohankintoja joudutaan kirjanpidossa jakamaan useammalle vuodelle.

Kaluston poistot - Tasapoisto ja menojäännöspoisto

Edellä käsitellyt pitkävaikutteiset menot jaetaan useammalle vuodelle käyttäen apuna poistoja. Poistojen tavanomaisimmat tavat ovat:
  • Tasapoisto, esimerkiksi 5 vuotta. Kalustohankinta yksinkertaisesti kirjanpidossa jaetaan kuluksi 5 vuodelle. 50000€ hankinta / 5 vuotta = 10000€/vuosi poistoja. Viiden vuoden jälkeen kalusto on nk. poistettu loppuun. Jos sen käyttöä silti jatketaan yritystoiminnassa se parantaa yrityksen tulosta sillä kalustosta ei enää aiheudu tuloslaskelmalle hankintakustannusta.
  • Menojäännöspoisto, esim. 25% johtaa alenevaan poistoon. Joka vuosi kalustohankinnan jäljellä olevasta arvosta poistetaan 25%. Esimerkiksi edellisestä 50000€ hankinnasta 25% ensimmäisenä vuonna olisi 12500€. Seuraavana vuonna jäljellä oleva arvo olisi 50000-12500=37500€ ja siitä laskettaisiin seuraavan vuoden poisto 25%. 37500x0,25=9375. Näin menojäännöspoito johtaa aleneviin poistoihin, mikä tietyllä tapaa kuvaa sitä, että kalusto on yleensä parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan uutena, jolloin sen kustannuskin ajatellaan yritykselle suurimmaksi.

keskiviikko 6. helmikuuta 2013

Miten varaston arvo lasketaan tilinpäätökseen - FIFO periaate - Alimman arvon periaate

Näin alkuvuodesta tilinpäätösaikaan on ajankohtaista selvittää lyhyesti miten varaston arvo tulee kirjanpidossa laskea yrityksen tilinpäätökseen. Tässä on kaksi tärkeää periaatetta: FIFO-periaate ja alimman arvon periaate.

FIFO-periaate eli First in first out tarkoittaa sitä, että jos varastossa on eri aikaan ostettuja samanlaisia hyödykkeitä vanhemmat oletetaan myydyn aina ensin ulos.

Alimman arvon periaate tarkoittaa sitä, että jos tavaran ostohinta on ollut ollut 100€ mutta sitä myydään tällä hetkellä tarjouksessa asiakkaille hintaan 79€ on varaton arvo laskettava näistä alhaisemmalla hinnalla eli 79€:lla.

Tässä lyhyt esimerkki, joka selventää molempia periaatteita:
Tilikauden päättyessä kirjanpitovelvollisen varastossa on iventaarioluettelon mukaan kahdenlaisia tavaroita.
  • Tavarat A:ta 80 kpl. Tavara A:ta on tilikauden aikana ostettu kolmessa 100 kpl erässä, joiden yksikköhinnat ovat olleet 5€, 5,5€ ja 5,9€.
  • Tavara B:tä 5 kpl. Tavara B:tä on ostettu kahdessa 10 kpl erässä tilikauden aikana. Niissä yksikköhinnat ovat olleet 110€ ja 115€.
  • Tilikauden lopussa tavara A on myynnissä hintaan 7,9€ ja tavara B hinnalla 99€.
Yrityksen varaston arvo tilinpäätökseen tulee seuraavasti:

Tavarat A: 80x5,9€=472€. FIFO periaatteen mukaan tavaroiden oletetaan olevan viimeisestä ostoerästä.
Tavarat B: 5x99€=495€. Alimman arvon periaatteen mukaan tässä varaston arvo lasketaan ostohintaa alhaisemmalla myyntihinnalla.

Yhteensä varaston arvo=472€+495€=967€.

tiistai 5. helmikuuta 2013

Paljonko tilitoimisto maksaa?

Tilitoimistojen hinnoittelu on vaihtelevaa eikä alalla ole yhtenäistä standardia mihin hinnoittelu perustuu. Osa tilitoimistoista hinnoittelee tositteiden määrä, osa tehtyjen tuntien ja osa molempien tai jonkin muun perusteen mukaan ja lisäksi on erilaisia kiinteitä perusmaksuja ja maksuja käytetyistä tietojärjestelmistä. Itse olen joutunut paljonkin vertailemaan hintoja ja alla on muutamia yleisiä vinkkejä hinnoittelutason arviointiin.

Mitä palkanlaskenta maksaa tilitoimistossa?
Palkanlaskennan hinnoittelu on tyypillisesti laskuttujen palkkojen määrään tai työtunteihin perustuvaa. Alle 10€/laskettu palkka tasolle eivät pienet yritykset pienin palkkamäärin tahdo päästä mutta realistinen taso taitaa tällä hetkellä olla pienyrityksen palkkojen osalta 10+€/laskettu palkka. Eli riippumatta siitä miten veloitus on perusteltu ei maksu per laskettu palkkapussi saisi olla merkittävästi tätä kalliimpi, ellei sitten palkanlaskenta ole jostain syystä erityisen työlästä ja monimutkaista.

Mitä kirjanpito maksaa tilitoimistossa?
Tuntiperusteisena tilitoimistohintana hintahaitari taitaa olla ainakin pääkaupunkiseudulla 45-59€/h tilitoimistotyöstä. Itse sanoisin, että olisin tyytyväinen 50€/h laskuttavaan pätevään tilitoimistoon. Tällä hintatasolla löytyy jo lukuisia hyviä vaihtoehtoja.

maanantai 22. elokuuta 2011

Tilitoimisto - Jos kirjanpito ei onnistu itse

Kirjanpito ei periaatteessa ole vaikeaa mutta jos sen hoitaminen itse tuntuu vaikealta, tai kuten useimmin on, se onnistuisi itsekin mutta vie liikaa työaikaa, kannattaa harkita kirjanpitopalvelun ostamista ulkopuoliselta tilitoimistolta. Apua tilitoimiston valintaan löytyy esimerkiksi tältä sivustolta, josta löytyy suomalaiset tilitoimistot.

perjantai 3. kesäkuuta 2011

Tilinpäätöksestä laskettavat tunnusluvut - Tilinpäätösanalyysi

Kirjanpidon pohjalta tuotettava tilinpäätös, joka sisältää mm. tuloslaskelman ja taseen, on merkittävä tietolähde yrityksen sidosryhmille ja erityisesti yrityksen rahoittajille kuten pankeille. Tämän vuoksi tilinpäätöksestä lasketaan erilaisia tilinpäätöstunnuslukuja ei tehdään tilinpäätösanalyysiä. Niille jotka ovat enemmän kiinnostuneita tilinpäätösanalyysistä suosittelen sivustoa, jolla on selvitetty yleisimmät tilinpäätöstunnusluvut.

tiistai 31. toukokuuta 2011

Ilmaisia kirjanpito-ohjelmia: Tappio ja Tilitin

Kirjanpidon voi toki pienessä yrityksessä tai yhdistyksessä pitää ihan paperilla tai taulukkolaskentaohjelmalla mutta jos tositteita alkaa vuodessa olemaan enemmän se käy hyvin äkkiä erittäin virhealttiiksi ja raskaaksi. Siksi kannattaa harkita ehdottomasti kirjanpidon tekemistä ilmaisella kirjanpito-ohjelmalla taulukkolaskentaohjelman sijaan.

Omakohtaisesti minulla on kokemuksia kahdesta ilmaisesta kirjanpito-ohjelmasta ja voin suositella molempia. Minusta on makuasia kummasta ohjelmasta enemmän pitää. Molemmilla ohjelmilla olen pitänyt pienen yrityksen kirjanpitoa vaivatta.

Tappio - Ilmainen kirjanpito-ohjelma
Ilmaisen Tappio-ohjelman voi kuka tahansa ladata ohjelman kehittäjän verkkosivuilta. Tappion kehittäjä kertoo olevansa ammattikoodari, joka on kehittänyt ohjelman vain harrastuksenaan omaan käyttöön ja jakaa ohjelmaa nyt ilmaiseksi. Päivityksistä ei ilmaisohjelmassa toki ole takeita mutta tällä on pärjännyt hyvin.

http://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio/

Tilitin - Ilmainen kirjanpito-ohjelma
Samoin kuin Tappio on Tilitinkin ilmaiseksi ladattavissa oleva kirjanpito-ohjelma. Tilitin on visuaalsisesti ehkä hieman ammattimaisemman näköinen ja sisältää joitain hienouksia mitä Tappiossa ei ole. Toisaalta Tappio on ehkä omassa yksinkertaisuudessaan aloittelijalle helpompi ohjelma mutta erot ovat tosiaan makuasioita.
http://helineva.net/tilitin/

Maksuperuste ja suoriteperuste kirjanpidossa

Kaikkien vähääkään isompien yritysten kirjanpito kirjataan suoriteperusteella. Arkisesti suoriteperuste tarkoittaa sitä, että myynti kirjataan yritykseen tuloksi sillä hetkellä kun tuote on myyty riipuumatta siitä, koska maksu tapahtuu. Eli esimerkiksi jos yritys myy tuotteen toiselle yritykselle tänään ja lähettää siitä laskun, jonka eräpäivä on 14 vrk kuluttua myynti kirjataan tänään eikä vasta maksun tultua.

Suoriteperusteen vastakohta on maksuperuste. Maksuperusteista kirjanpitoa saa pitää ammatinharjoittaja. Maksuperusteella voi kirjanpitonsa pitää sivutoimisesti vaikkapa toiminimellä häävalokuvauksia tekevä valokuvaaja. Maksuperusteella myynti kirjataan kirjanpitoon silloin kun rahat asiakkaalta saadaan riippumatta siitä milloin palvelu tai tuote luovutetaan.