tiistai 20. kesäkuuta 2017

Kaluston poistot kirjanpidossa - Mitä ovat tasapoistot ja menojäännöspoistot?

Yksi kirjanpitoa opettelevien ja kirjanpitoa tulkitsevien yrittäjien tai johtajien perusongelma on kaluston poistot. Mitä ovat kaluston poistot ja miten ne lasketaan?

Mitä ovat poistot? Pitkävaikutteisen menon käsite

Pääosa yrityksien menoistahan on tavallista juoksevaa kulua, joka kirjataan aina hankinta-ajankohdan kuluksi. Kun yritys maksaa palkkoja kuukauden työstä on selvää, että meno kuuluu kyseiselle työntekokuukaudelle. Kun yritys ostaa toimistoon toimistotarvikkeita, ne kirjataan hankinta-ajankohdan kuluksi. Mutta entäpä kun yritys tekee isomman hankinnan, esimerkiksi ostaa kerralla kokonaan uuden kalustuksen yrityksen konttoriin? Jos nyt koko kalustehankinta kirjataan hankintahetken kuluksi yrityksen tulos hankintavuonna näyttää varsin huonolta. Tämähän ei olisi oikein sillä kalusteita toivottavasti käytetään useampana vuonna. Tästä pääsemme luontevasti käsitteeseen pitkävaikutteinen meno. Kalustehankinta edellä on kiistatta sellainen. Yritys esimerkiksi ostaa kalusteita 50 tuhannella eurolla ja kalusteita aiotaan käyttää vuosia. Koko 50 tuhatta ei voi olla yhden vuoden kulu. Näin ei kirjanpidossa olekaan. Juuri siksi on olemassa poistot. Pitkävaikutteiset menot jaetaan poistojen avulla useammalle vuodelle. Virallisesti pitkävaikutteisen menon raja on 3 vuotta. Yli kolme vuotta kestävät kalusto- ja muut hankinnat on jaksotettava useammalle vuodelle, elleivät ne ole nk. pienhankintoja, jotka kirjataan kuluksi kerralla pitkästä vaikutusajasta huolimatta pienen rahallisen merkityksen vuoksi. Siitä, mikä on pienhankinnaksi hyväksyttävän hankinnan raja, määrää verottaja vuosittain. Jos undohdamme pienhankinnat, voimme todeta, että lähtökohtaisesti yli kolme vuotta kestäviä kalustohankintoja joudutaan kirjanpidossa jakamaan useammalle vuodelle.

Kaluston poistot - Tasapoisto ja menojäännöspoisto

Edellä käsitellyt pitkävaikutteiset menot jaetaan useammalle vuodelle käyttäen apuna poistoja. Poistojen tavanomaisimmat tavat ovat:
  • Tasapoisto, esimerkiksi 5 vuotta. Kalustohankinta yksinkertaisesti kirjanpidossa jaetaan kuluksi 5 vuodelle. 50000€ hankinta / 5 vuotta = 10000€/vuosi poistoja. Viiden vuoden jälkeen kalusto on nk. poistettu loppuun. Jos sen käyttöä silti jatketaan yritystoiminnassa se parantaa yrityksen tulosta sillä kalustosta ei enää aiheudu tuloslaskelmalle hankintakustannusta.
  • Menojäännöspoisto, esim. 25% johtaa alenevaan poistoon. Joka vuosi kalustohankinnan jäljellä olevasta arvosta poistetaan 25%. Esimerkiksi edellisestä 50000€ hankinnasta 25% ensimmäisenä vuonna olisi 12500€. Seuraavana vuonna jäljellä oleva arvo olisi 50000-12500=37500€ ja siitä laskettaisiin seuraavan vuoden poisto 25%. 37500x0,25=9375. Näin menojäännöspoito johtaa aleneviin poistoihin, mikä tietyllä tapaa kuvaa sitä, että kalusto on yleensä parhaimmillaan ja tehokkaimmillaan uutena, jolloin sen kustannuskin ajatellaan yritykselle suurimmaksi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti